نشست صمیمی مدیرعامل آسان پرداخت پرشین با نمایندگان استان‌ها
جلسه هم اندیشی مدیرعامل آسان پرداخت پرشین با حضور نمایندگان آپ از سراسر کشور برگزار شد.درآغاز این نشست حامد منصوری ضمن تشکر از فعالیت‌های نمایندگان، هدف از برگزاری این نشست را هم اندیشی با شبکه فروش و دریافت نظرات و دیدگاه‌های نمایندگان در حوزه‌های مختلف بیان کرد تا با هم فکری و به اشتراک گذاری تجربیات و دستاوردها، موجبات تقویت هرچه بیشتر خانواده بزرگ آسان پرداخت فراهم شود. در بخش پایانی این نشست نیز به بحث و تبادل نظر درباره فعالیت‌های نمایندگی‌های آسان پرداخت در سراسر کشور پرداخته شد. تغییر برخی از رویه‌های اداری و تسهیل امور نمایندگان از جمله نتایج این نشست بود