شرکت آسان پرداخت پرشین (آپ) با پروژه منحصر بفرد دفاتر اسناد رسمی از تاریخ 96/11/04 با نصب پایانه های مذکور توسط نمایندگی دقیق ارتباط هوشمند در سطح استان اصفهان، آغاز همکاری خود را به ثمر نشاند.