شرکت دقیق ارتباط هوشمند،اولین نماینده آسان پرداخت پرشین در نظر دارد جهت تکمیل کادر بازاریابی و بازرگانی خود،جوانان فعال و پویا در این زمینه را جذب کند،لذا خواهشمندیم جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت زمان مصاحبه حضوری با شماره 09395106004 تماس حاصل نمایید و یا به کانال  Telegram.me/Ecipsp مراجعه نمایید.

شرکت دقیق ارتباط هوشمند،اولین نماینده آسان پرداخت پرشین در نظر دارد جهت تکمیل کادر بازاریابی و بازرگانی خود،جوانان فعال و پویا در این زمینه را جذب کند،لذا خواهشمندیم جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت زمان مصاحبه حضوری با شماره 09395106004 تماس حاصل نمایید و یا به کانال  Telegram.me/Ecipsp مراجعه نمایید.