مراحل واگذاری درگاه اینترنتی IPG

1.دریافت/ اصلاح فرم درخواست درگاه اینترنتی و مدارک از پذیرنده/ توسط نماینده

2.ثبت / ویرایش اطلاعات پذیرنده در پرتال به عنوان مشتری غیر حضوری/ توسط نماینده

3.ارسال اسکن مدارک پذیرنده به واحد دفتر مرکزی ( پس از ثبت، مدارک ارسال می گردد.)/ توسط نماینده

4.بررسی مدارک پذیرنده و تایید صحت اطلاعات پذیرنده ثبت شده ( ا الی 3 روز کاری)/ توسط واحدIPG

5.پیکر بندی درگاه ( طی 1 ساعت اداری) / توسط واحدIPG

6.ایمیل جدول اطلاعات فنی، آموزش راهنمای راه اندازی  درگاه و قرارداد  پذیرندگی  ( بلافاصله پس از پیکربندی )/ توسط واحد IPG