1. تکمیل فرم درخواست دستگاه کارت خوان و آماده نمودن مدارک مورد نیاز

2. تحویل مدارک به شرکت دقیق ارتباط هوشمند به یکی از روش های زیر:

- مراجعه حضوری و تحویل مدارک به پرسنل مربوطه

- ارسال مدارک بصورت فکس خوانا و واضح به شماره 03133393120

- ارسال مدارک بصورت تلگرام خوانا و واضح به شماره 09134260560

- هماهنگی با پشتیبان منطقه و تحویل مدارک به ایشان

 

 فرم درخواست کارتخوان             درخواست نصب کارتخوان                 مدارک مورد نیاز                 معرفی و صحت تکنسین ها