هاشمی خمینی شهر  09138772507
هلاکویی خ امام خمینی – عاشق آباد – شاهپور جدید – امیر کبیر 09138772533
ایمانی فولادشهر-ایمانشهر 09138772562
شریفی کوهپایه – ورزنه – نایین - هرند 09138772632
جیبا کاشان – آران و بیدگل 09130139828
عباسی درچه - فلاورجان 09130783019
اسکندری خ لاله - اشراق-برازنده – زینبیه - آل محمد - فلاطوری-بهارستان شرقی-نگارستان-خ 17 شهریور-خ مطهری 09130783021
غفاریان  زرین شهر-چمگردان
09130783024
رئیسی مبارکه – پیربکران – ورنامخواست – زیبا شهر 09130783026
داودی شاهین شهر ( شمال) - پالایشگاه -محمود آباد 09130783029
فضلی شاهین شهر( جنوب) – پاساژ آزادی 09130783036
احمدی جی – خوراسگان – فرودگاه 09130783042
گل احمدی نیا دهق و علویجه–محمود آباد-میمه-دستگرد و گز برخوار 09130783046
یوسفیان شهرضا- دهاقان - سمیرم 09130783048
بدیهی نجف آباد - امیر آباد- یزدانشهر 09130783051
ذبیحی ویلاشهر–نجف آباد–قلعه سفید-گلدشت-قهدریجان 09130783052
برپشتی تیران – عسگران 09130783054
روح اله مهدی داران - چادگان - فریدن- فریدون شهر - بویین 09130783057
زینل پور خمینی شهر – کوشک – کهریز سنگ - اصفهان خیابان باهنر 09130783059
زاغی نژاد گلستان- کاوه- چمران – مولوی – مدرس – ابن سینا 09130783062
جمالی بزرگمهر - سروش - نشاط – فردوسی – احمد آباد – لاهور-هزارجریب-مرداویج-چهارباغ بالا-رباط سوم-شهرک نگین 09130783065
عمیدی خ رزمندگان – خانه اصفهان - رباط اول و دوم – مارچین – خلیفه سلطانی 09130783069
عزیزی  آتشگاه– رهنان –شریف شرقی-بهارستان غربی-بهرام آباد-مفتح-ناصرخسرو-خ بهاران 09130783075
غلامی باغ بهادران - چرمهین 09130783084
ترکی  خیابان امام خمینی - دولت آباد 09130783085
کاویانی بهارستان- سپاهانشهر - پروین- شیخ طوسی –جاده شیراز – پل تمدن 09130783088
مصطفی احمدی گلپایگان-خوانسار 09130783093
ابراهیمی اردستان- نطنز - بادرود 09130783094
صمیمی میدان احمدآباد - میدان امام علی - میدان نقش جهان-دروازه دولت 09130786016
عطائی خ کاشانی – جهاد - عباس آباد- اردیبهشت – چهار باغ پایین - فلکه شهدا -چهار راه وفایی 09130786053
هادی مهدی داران - چادگان - فریدن- فریدون شهر - بویین 09130786058
مشتاقیان میدان ارتش - خیابان وحید - خیابان سجاد 09130786062
هرندی زاده خاقانی – نظر – حکیم نظامی – توحید– چهار باغ عباسی – انقلاب 09130786069
مستاجران خیابان شهیدان - منطقه کهندژ - خیابان شریف 09130786085
رضایی اتوبان فرودگاه - حصه-میدان تره بار-خوراسگان 09130786089
عسگری آبشار سوم – پینارت – دنارت – مشتاق دوم و سوم شهرک سروش - جی شیر 09130786094
نیک صالحی بلوار کشاورز - سه راه سیمین-بلوار شفق-شیخ صدوق 09130786096
مکتوبیان خیابان امیرکبیر- شهرک شاهپور - خیابان امام خمینی 09130786097