پشتیبان منطقه شماره همراه
اسکندری خ لاله - اشراق-برازنده – زینبیه - آل محمد - فلاطوری 09130783021
صمیمی میدان احمدآباد - میدان امام علی - میدان نقش جهان
09130786016
کاویانی بهارستان- سپاهانشهر - پروین- شیخ طوسی –جاده شیراز – پل تمدن 09130783088
جمالی
بزرگمهر - سروش - نشاط – فردوسی – احمد آباد – لاهور 09130783065
هلاکویی خ امام خمینی – عاشق آباد – شاهپور جدید – امیر کبیر 09138772533
عمیدی خ رزمندگان – خانه اصفهان - رباط اول و دوم – مارچین – خلیفه سلطانی
09130783069
فضلی شاهین شهر( جنوب) – پاساژ آزادی 09130783036
داودی شاهین شهر ( شمال) - پالایشگاه -محمود آباد 09135553028
جیبا کاشان – آران و بیدگل 09130139828
عطائی
خ کاشانی – جهاد - عباس آباد- اردیبهشت – چهار باغ پایین - فلکه شهدا -چهار راه وفایی
09138772538
یوسفیان شهرضا- دهاقان - سمیرم 09138772539
زاغی نژاد گلستان- کاوه- چمران – مولوی – مدرس – ابن سینا 09130783062
ابراهیمی
اردستان- نطنز - بادرود 09130783094
حیدری نجف آباد - امیر آباد- یزدانشهر 09130783051
مهدی داران - چادگان - فریدن- فریدون شهر - بویین 09130783057
غفاریان زرین شهر– ورنامخاست – زاینده رود 09130783024
غلامی
- فلاورجان - قهدریجان – کلیشاد 09130783019
عزیزی تیران – آتشگاه– رهنان –شریف شرقی 09130783075
هاشمی خمینی شهر 09138772507
احمدی جی – خوراسگان – فرودگاه 09130783042
هرندی زاده
خاقانی – نظر – حکیم نظامی – توحید– چهار باغ عباسی – انقلاب 09130786069
برومند ملک شهر –بهارستان غربی و شرقی 09130783043
شریفی کوهپایه – ورزنه – نایین - هرند 09138772632
اخلاقی آبشار سوم – پینارت – دنارت – مشتاق دوم و سوم شهرک سروش
09130783048
برپشتی تیران – عسگران 09130783054
ذبیحی ویلاشهر – نجف آباد – قلعه سفید - گلدشت 09130783052
رئیسی مبارکه – پیربکران – ورنامخواست – زیبا شهر 09130783026
زینل پور خمینی شهر – کوشک – کهریز سنگ - اصفهان خیابان باهنر
09138772537
گل احمدی علویجه – محمود آباد - میمه - دستگرد و گز برخوار
09130783046
خسروی چهارباغ بالا - مرداویج - هزارجریب
09138772501
ایمانی باغ بهادران - چرمهین 09130783084
رمضانی فولادشهر 09138772562
ترکی خیابان امام خمینی - دولت آباد 09130783085
دهقانی مسجد سید -درچه
09130783029
عسگری جی شیر - شرق اصفهان 09130796094
مستاجران خیابان شهیدان - منطقه کهندژ - خیابان شریف 09130786085
مشتاقیان میدان ارتش - خیابان وحید - خیابان سجاد 09130786062
مومنی گلپایگان 09130783093
نجفی اتوبان فرودگاه - حصه 09130786089