پذیرنده محترم شرکت آسان پرداخت
احتراما به استحضار می رساند، براساس دستورالعمل ابلاغی شرکت شاپرک به منظور حصول اطمینان از رعایت الزامات پذیرندگی مندرج در قرارداد فی مابین ، کلیه تخلفات ذیل به عنوان رفتار پرخطر شناخته شده و در صورتیکه پذیرنده از موارد ذکر شده تخطی نماید، مطابق قوانین و مقرارات در فهرست سیاه پذیرندگان شاپرک قرار خواهد گرفت.


فهرست سیاه پذیرندگان: به فهرستی از پذیرندگان اطلاق می شود که بر اساس اعلام مراجع ذیصلاح پرخطر شناخته شده و باید محدودیت ارائه خدمات الکترونیکی در مورد آنها اعمال گردد.

 

مراجع ذیصلاح جهت اعلام پذیرندگان پرخطر
الف: بانک مرکزی ج.ا.ا
ب: مراجع قضائی، امنیتی و انتظامی
ج: مرکز توصعه تجارت الکترونیکی
د: واحد امور پذیرندگان
مواردی که منجر به خدشه‌دار شدن سوابق پذیرندگان و درج نام آنها در فهرست پذیرندگان پرخطر شود، مانند و نه محدود به موارد زیر می باشد:

 

عدم عودت مبالغ واریزی اضافی که به اشتباه به حساب پذیرنده واریز شده است.
انجام اعمال مرتبط با سوء استفاده مالی و پولشوئی یا ایجاد اختلال در حوزه پولی و بانکی کشور
فروش کالا یا ارائه خدمات مغایر با قوانین چ.ا.ا
ذخیره و یا استفاده از اطلاعات محرمانه دارندگان کارت
هرگونه اقدامی که منجر به صدور دستور برخورد با پذیرنده توسط مراجع قضائی، انتظامی یا امنیتی در رابطه با تخلفات حوزه پرداخت الکترونیک شود.
تخطی از مقررات و دستورالعمل‌های ابلاغی بانک مرکزی ج.ا.ا و شاپرک

 

تذکر: کلیه موارد عنوان شده طبق قرارداد فی مابین شرکت آسان پرداخت و پذیرندگان به اطلاع ایشان رسیده است و کلیه موارد را تایید نموده‌اند.

 

نحوه برخورد با پذیرندگان پرخطر
شرکت شاپرک بر اساس دستور کتبی مراجع ذیصلاح و اعلام محدودیت، با پذیرنده متخلف برخورد می نماید. نحوه برخورد با پذیرنده متخلف می تواند شامل موارد زیر که کتبا به شاپرک و از شاپرک به آسان پرداخت اعلام می‌گردد، باشد:

 

مدت زمان قطع سرویس پایانه‌های پذیرنده
مبلغ تراکنش مجار روزانه / ماهیانه بر روی پایانه‌های پذیرنده
تعداد تراکنش مجاز روزانه / ماهیانه بر روی پایانه‌های پذیرنده

 

شاپرک محدودیت‌های اعلام شده توسط مراجع ذیصلاح را بر اساس کد ملی پذیرنده برای پذیرندگان حقیقی و شناسه ملی پذیرنده برای پذیرندگان حقوقی در پایگاه داده شاپرک اعمال می‌کند. لذا پس از ثبت کد ملی / شناسه ملی پذیرنده پرخطر در فهرست سیاه پذیرندگان، محدودیت‌های در نظر گرفته شده برای پذیرنده، بر روی تمامی پایانه‌هایی که قبلا به نام ایشان در سوئیچ شاپرک ( شامل کلیه پایانه‌ها در تمام شرکت های پرداخت) ثبت شده است ( اعم از پایانه فروش، اینترنتی و موبایلی)، اعمال می‌گردد.
تبصره: مادامی که پذیرنده در فهرست سیاه پذیرندگان قرار دارد، علاوه بر اعمال محدودیت در انجام تراکنش، امکان ایجاد کد پذیرندگی و یا تخصیص پایانه جدید به نام وی وجود نخواهد داشت تا زمانی که محدودیت پذیرنده وفق مکاتبه مراجع ذیصلاح پایان یافته و یا با اعلام کتبی مراجع ذیصلاح، محدودیت مربوطه لغو گردد.